Dysze

  Materiał

Ciśnienie

robocze

Ciśnienie

maksymalne

 Kąt natrysku Opryskiwacz

 SF - Dysza standardowa płaskostrumieniowa

 
 
 WRC - Dysza płaskostrumieniowa ceramiczna
 
 
  LD - Dysza antyznoszeniowa
           
 
  LDC - Dysza antyznoszeniowa ceramiczna
           
 
  CFA - Dysza eżektorowa jednostrumieniowa
           
           
  AFC - Dysza eżektorowa jednostrumieniowa ceramiczna
           
           
  TFA - Dysza eżektorowa dwustrumieniowa